Jäsenesittelyt

FRANCHISEANTAJAN YHTEYSTIEDOT
Franchiseantajayrityksen nimi: UPM Silvesta Oy
Katuosoite (käyntiosoite): Åkerlundinkatu 11 B, PL 85
Postinumero ja postitoimipaikka: 33101, Tampere
Puhelinvaihteen numero: 020416121
Internetsivuston osoite: www.upmsilvesta.fi, www.upm.fi,www.upmmetsa.fi, www.upm.fi/metsamme, www.upmmetsani.fi
FRANCHISEANTAJAN TIEDOT
Suomen Franchising-Yhdistyksen jäsenyys: Varsinainen jäsen
Franchiseantajayrityksen perustamisvuosi: 1990
Franchisingin aloitusvuosi: 2010
FRANCHISEKETJUN TIEDOT
Franchiseketjun toiminnan kuvaus: UPM-Kymmene Oyj:n omistamien ja yksityisomistuksessa olevien metsien hoidossa karttuneen pitkän ja monipuolisen kokemuksen sekä tietotaidon perusteella UPM-Kymmene Oyj:ssä on kehitetty laadukkaita metsänomistajille tarjottavia metsänhoitotyöpalveluja. Toimintaa on ohjannut kehittyneet menetelmät, asiakkaiden tarpeet ja kustannustehokas töiden toteutus. Kustannustehokkuuteen on päästy nykyaikaisen tietotekniikan hyödyntämisellä, selkeällä työnjaolla ja päällekkäisten töiden purkamisella töitä ohjaavien ja työtä tekevien välillä. Metsänhoitoon liittyvien työpalvelujen tarjontaa on monipuolistettu ja laajennettu perinteisten metsätyöpalvelujen ulkopuolelle kuten tonttipuuhakkuut, motoavut sekä erilaiset luonnon- ja maisemanhoitoon liittyvät työt. UPM Silvesta Oy:llä on omassa palveluksessaan n. 65 henkilöä ja alihankintayrittäjäsopimuksia n. 75. Franchise-toimintamallissa yrittäjätyötä siirretään itsenäisinä elinkeinonharjoittajina toimivien yritysten ja yrittäjien käyttöön franchise-sopimuksilla. Näin varmistetaan yrittäjien korkea motivaatio kehittää ja laajentaa toimintaansa osana UPM Silvesta-ketjua. Vuonna 2017 ketjussa on seitsemän yritystä.
Franchiseketjun alkuperämaa: Suomi
Franchiseantajan omien yksiköiden määrä Suomessa: 1
Franchiseyrittäjien yksiköiden määrä Suomessa: 7
Franchiseyrittäjien määrä Suomessa: 7
Yksiköiden kokonaismäärä muissa maissa: -
TALOUSTIEDOT
Franchiseyrittäjän kokonaisinvestointitarve (ei sis. käyttöpääomaa) €: 20 000
Liittymismaksu €: 7500
Yhteistyömaksu: 8 % liikevaihdosta
Markkinointi-/mainontamaksu: 2 % liikevaihdosta
Muut maksut €: 
Franchiseyrittäjäyksikön arvioitu liikevaihto 1. vuonna €: 200 000
Franchiseyrittäjäyksikön arvioitu liikevaihto 2. vuonna €: 300 000
Franchiseyrittäjäyksikön arvioitu liikevaihto 3. vuonna €: 400 000
YRITTÄJÄREKRYTOINTI
Alkuperäisen franchisesopimuksen kesto: 5
Jatkosopimuksen kesto: 5
Franchiseyrittäjän profiili: -
Alkavan franchiseyrittäjän koulutus: -
Franchiseyrittäjän jatkokoulutus: -
Franchisepaketti: -
Ajankohtainen franchiseyrittäjärekrytointitarve: Kyllä
Rekrytointitarpeen kuvaus: Metsäpalveluyrittäjiä tai yrittäjiksi aikovia
Franchiseantajan franchiseyrittäjärekrytointisivut: www.upmsilvesta.fi
Franchiseyrittäjärekrytoinnin yhteyshenkilö: Jorma Saarimaa
Franchiseyrittäjärekrytoinnin sähköpostiosoite: jorma.saarimaa@upm.com
Franchiseyrittäjärekrytoinnin puhelinnumero: 0400254084
Franchisesopimus tarkastettu: 8.11.2013