Suomen Franchising-Yhdistys tänään

Suomen Franchising-Yhdistys ry on yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää franchisingperiaatteella toimivien yritysten yhteistoimintaa sekä edistää ja kehittää hyvää franchisingtapaa, lisätä tietoutta franchisingista, hoitaa yhteiskuntasuhteita sekä ylläpitää yhteyksiä eri maissa toimiviin franchisingyhdistyksiin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia ja koulutustilaisuuksia, julkaisee tiedotteita ja vuosikirjaa sekä antaa lausuntoja, neuvontaa ja opastusta.

Yhdistyksen asioista päättää hallitus, joka valitaan yhdistyksen syyskokouksessa.

Käytännön työn toteuttamisesta vastaa yhdistyksen toimisto. Toimistoon saa yhteyttä parhaiten puhelimitse 09-586 5847 tai sähköpostitse täältä. Postiosoite on: Suomen Franchising-Yhdistys ry, Bulevardi 7, 00120 Helsinki.

Yhdistyksen tärkeimpia tapahtumia ovat keväisin järjestettävä palkintojuhla Franny Awards -gaala ja erilaiset seminaarit sekä matkat franchisingtapahtumiin. Lisäksi voidaan järjestetään yhteistyössä valittujen yhteistyökumppaneiden kanssa mm. franchisingaiheisia koulutustilaisuuksia. Perinteiseksi tapahtumaksi on muodostunut Franchising Golf seminaariosioineen.

Tiedottaminen hoidetaan pitkälti yhdistyksen www-sivujen, Franchising Suomessa julkaisun sekä jäsentiedotteiden kautta. Yhdistys tuottaa myös tutkimustietoa franchisingista ja julkaisee tiedot Franchising Suomessa -kirjassa ja www-sivuillaan.

Päivitetty 14.06.2017