Ehdokasjäsenet

FRANCHISEANTAJAN YHTEYSTIEDOT
Franchiseantajayrityksen nimi: Oy HKH Management Consulting Ltd.
Katuosoite (käyntiosoite): Itämerenkatu 5
Postinumero ja postitoimipaikka: 00180, Helsinki
Puhelinvaihteen numero: 09-315 83 204
Internetsivuston osoite: www.sisaltoaelamaan.fi
FRANCHISEANTAJAN TIEDOT
Suomen Franchising-Yhdistyksen jäsenyys: Ehdokasjäsen
Franchiseantajayrityksen perustamisvuosi: 1999
Franchisingin aloitusvuosi: 2014
FRANCHISEKETJUN TIEDOT
Franchiseketjun toiminnan kuvaus: Hyvä elämä omassa kodissa! Sisältöä elämään!® hoiva- ja hyvinvointipalvelut tarjoaa ikääntyville ja muille apua tarvitseville hoiva- ja hyvinvointipalveluita, joilla mahdollistetaan itsenäinen asuminen omassa kodissa mahdollisimman pitkään henkilökohtaisen Senioriassistentin avustamana. Palvelut pitävät sisällään kaiken arjen kodinhoidosta ja hoivasta aina lääkehuollollisiin toimenpiteisiin. Hyvinvointipalvelun perusajatus on aktiivinen ja kuntouttava yhdessä tekeminen, jonka tavoitteena on itsenäisen elämän ylläpitäminen ja asteittainen pidentäminen.
Franchiseketjun alkuperämaa: Suomi
Franchiseantajan omien yksiköiden määrä Suomessa: 1
Franchiseyrittäjien yksiköiden määrä Suomessa: 0
Franchiseyrittäjien määrä Suomessa: 0
Yksiköiden kokonaismäärä muissa maissa: 
TALOUSTIEDOT
Franchiseyrittäjän kokonaisinvestointitarve (ei sis. käyttöpääomaa) €: n.15000
Liittymismaksu €: 9900
Yhteistyömaksu:  Vuosi 1: 3% liikevaihdosta Vuosi 2: 6% liikevaihdosta Vuosi 3 ja eteenpäin: 8% liikevaihdosta
Markkinointi-/mainontamaksu: 3 % liikevaihdosta
Muut maksut €: Toimintaan liittyviä konsultaatiopalveluita erillisellä tunti/projektiveloituksella
Franchiseyrittäjäyksikön arvioitu liikevaihto 1. vuonna €: 35 000 -60 000
Franchiseyrittäjäyksikön arvioitu liikevaihto 2. vuonna €: 60 000 -100 000
Franchiseyrittäjäyksikön arvioitu liikevaihto 3. vuonna €: 100 000-150 000
YRITTÄJÄREKRYTOINTI
Alkuperäisen franchisesopimuksen kesto: 5 vuotta
Jatkosopimuksen kesto: Toistaiseksi voimassa oleva sopimus yhteisesti sovitulla irtisanomisajalla.
Franchiseyrittäjän profiili: Oletko kokenut liiketoiminnan harjoittaja ja/tai yrittäjä ja suunnittelet siirtymistä hoiva- ja hyvinvointipalveluiden alalle?

Omaatko kokemusta ja tietotaitoa yksityisistä sosiaali- ja terveyspalveluista ja niiden kaupallistamisesta kuluttaja-asiakkaille?

Haluatko olla mukana yrittäjälähtöisesti uuden palvelukonseptin eteenpäin viemisessä, joka mahdollistaa arvokkaan vanhuuden omassa kodissa?

Haluatko yrittäjän vapautta ja vastuuta? Mahdollisuuden kehittää paikallisesti omaa yritystäsi ja sen senioripalvelutoimintaa emoyhtiön tuotemerkkien, liike -ja palvelutoimintamallin sekä markkinoinnin avulla ja tukemana?

Oletko sosiaalinen, positiivinen, oma-aloitteinen ja palveluhenkinen sekä ymmärrät hyvin ikääntyvän arvomaailmaa ja osaat lukea heidän henkilökohtaisia tarpeita?

Haluatko Sisältöä elämään!® -franchiseyrittäjäksi?

Mikäli vastasit KYLLÄ yllä oleviin kysymyksiin, voit olla etsimämme Sisältöä elämään!® -franchiseyrittäjä ja ns. “hyvä tyyppi”, joka on valmis olemaan mukana luomassa ainutlaatuista hyvinvointipalvelua omalla paikkakunnallaan.
Alkavan franchiseyrittäjän koulutus: Alkukoulutus annetaan franchising-toiminnan alkuvaiheessa ja sen kesto sovitaan tapahtumakohtaisesti niin, että se palvelee tuoretta franchise-yrittäjää mahdollisimman hyvin. Alkukoulutuksessa käsitellään vähintään seuraavat aihepiirit:Liiketoimintamallin läpikäynti, yrityksen perustaminen, markkinointikanavat, laatupolitiikka, opastusta hoiva- ja hoitotyöhön (gerontologinen näkökulma), perehdytys toiminnanohjausjärjestelmään ja käsitteet. Alkukoulutuksen jälkeen yhtiö pitää hyvin tiivistä yhteyttä franchise-yrittäjään. Tarkoituksena on tukea tuoretta yrittäjää päivittäisissä haasteissa ja saada toiminnan paikallisesta kehittymisestä palautetta, jota voidaan hyödyntää kaikkien franchise-yrittäjien ja ketjun eduksi.
Franchiseyrittäjän jatkokoulutus: Franchise-yrittäjää pyritään tukemaan jatkuvasti. Yhtiö näkee, että toiminnan alkuvaiheessa tarvitaan enemmän tukea kuin jo vakiintuneen franchise-yrittäjän kohdalla. Näin ollen tukea ja jatkokoulutusta järjestetään enemmän alkuvaiheessa.Jatkokoulutus pitää sisällään:Tuote, palvelu -ja konseptinkehityskoulutuksen kulloisenkin tilanteen mukaan. Lisäksi yhtiö tarjoaa konsultointipalveluita erillisen tarpeen mukaan mm. paikalliseen markkinointiin, palvelutoiminnan kehittämiseen, henkilöstöhallintoon, liikkeenjohtamiseen, hoito- ja hoivatyöhön yms.
Franchisepaketti: Aloittava franchise-yrittäjä saa kaiken tarvittavan toiminnan aloittamiseen. Aloituspaketti sisältää mm. laatukäsikirjan, lääkehuoltosuunnitelman, toiminnanohjausjärjestelmän, tarvittavat esitteet ja muun markkinointimateriaalin. Brändikäsikirja toimitetaan tarvittaessa perustuen yrittäjän omiin paikallisiin markkinointitarpeisiin. Paketin yksityiskohtainen kuvaus käsitellään esittelytilaisuuden ja sopimusneuvotteluiden aikana.
Ajankohtainen franchiseyrittäjärekrytointitarve: Kyllä
Rekrytointitarpeen kuvaus: Mahdollisuus sinulle, joka haluat olla mukana luomassa aivan uudenlaista senioreiden hyvinvointipalvelua omalla paikkakunnallasi. Tule mukaan luomaan jotakin uutta ja muuttamaan käsitystä ikääntymisestä!
Franchiseantajan franchiseyrittäjärekrytointisivut: sisaltoaelamaan.fi/franchise-yrittajaksi/
Franchiseyrittäjärekrytoinnin yhteyshenkilö: Jari H. Helenius
Franchiseyrittäjärekrytoinnin sähköpostiosoite: jari.helenius@sisaltoaelamaan.fi
Franchiseyrittäjärekrytoinnin puhelinnumero: 050 341 6042