Jäsenesittelyt

FRANCHISEANTAJAN YHTEYSTIEDOT
Franchiseantajayrityksen nimi: UPM-Kymmene Oyj
Katuosoite (käyntiosoite): Åkerlundinkatu 11 B
Postinumero ja postitoimipaikka: 33100, Tampere
Puhelinvaihteen numero: 0204 1 6121
Internetsivuston osoite: upmmetsa.fi
FRANCHISEANTAJAN TIEDOT
Suomen Franchising-Yhdistyksen jäsenyys: Varsinainen jäsen
Franchiseantajayrityksen perustamisvuosi: 1996
Franchisingin aloitusvuosi: 2018
FRANCHISEKETJUN TIEDOT
Franchiseketjun toiminnan kuvaus: UPM Metsän omistamien ja yksityisomistuksessa olevien metsien hoidossa karttuneen pitkän ja monipuolisen kokemuksen sekä tietotaidon perusteella UPM Metsä on kehittänyt laadukkaita metsänomistajille ja muille kiinteistönomistajille tarjottavia metsänhoitopalveluja tuottavan liiketoimintamallin. UPM Metsä antaa liiketoimintamallin itsenäisinä elinkeinonharjoittajina toimivien yritysten ja yrittäjien käyttöön franchise-sopimuksella. Liiketoimintamallin mukaisen toiminnan tarkoitus on monipuolistaa metsäpalvelujen tarjontaa sekä tehostaa ja kasvattaa liiketoimintaa. Tähän tarkoitukseen pyritään markkinointitoiminnan jakamisella alueittain franchise-yritysten kesken sekä edellyttämällä franchise-yrityksiltä tavoitteellista palvelujen myyntiä ja omatoimista asiakashankintaa sekä toiminnan edellyttämiä resursseja ja välineitä. \\r\\n\\r\\nTämän sopimuksen mukaisesti toimivien yritysten ketjuun ”UPM Metsä –ketju” liittyvä Yritys myy ja toteuttaa liiketoimintamallin mukaisia palveluja ”UPM Metsäpalvelut” UPM Metsä –brändillä. Toiminnan perustana on UPM Metsän tarjoama ohjaus-, koulutus- ja seurantajärjestelmä, laaja palveluvalikoima ja siihen liittyvä markkinoinnin tuki, tukipalvelut, monipuolinen osaaminen ja osaksi valmis asiakaskunta.\\r\\n
Franchiseketjun alkuperämaa: Suomi
Franchiseantajan omien yksiköiden määrä Suomessa: 7
Franchiseyrittäjien yksiköiden määrä Suomessa: 6
Franchiseyrittäjien määrä Suomessa: 6
Yksiköiden kokonaismäärä muissa maissa: -
TALOUSTIEDOT
Franchiseyrittäjän kokonaisinvestointitarve (ei sis. käyttöpääomaa) €: 30 000
Liittymismaksu €: 15 000
Yhteistyömaksu: 6 % liikevaihdosta
Markkinointi-/mainontamaksu: 1.5 % liikevaihdosta
Muut maksut €: -
Franchiseyrittäjäyksikön arvioitu liikevaihto 1. vuonna €: 1 000 000
Franchiseyrittäjäyksikön arvioitu liikevaihto 2. vuonna €: 1 100 000
Franchiseyrittäjäyksikön arvioitu liikevaihto 3. vuonna €: 1 300 000
YRITTÄJÄREKRYTOINTI
Alkuperäisen franchisesopimuksen kesto: 5 vuotta
Jatkosopimuksen kesto: 5 vuotta
Franchiseyrittäjän profiili: Yhteistyökykyinen:\\r\\n • Osallistuu yhteistyöhön franchisingantajan kanssa avoimesti ja aktiivisesti \\r\\n • Pystyy vastaamaan muuttuviin resurssitarpeisiin ja tilanteisiin\\r\\n • Osaa johtaa ja on haluttu työnantaja työntekijöille ja alihankkijoille\\r\\n • Etua paikallistuntemuksesta ja -verkostoitumisesta \\r\\n \\r\\nVastuullinen:\\r\\n • Luottotiedot kunnossa ja pystyy rahoittamaan toiminnan aloittamisen, sekä rikosrekisteri puhdas ja on hyvämainen\\r\\n • Toimii vastuullisesti metsäasiakkaiden suuntaan\\r\\n • Toimii UPM Metsän työohjeiden mukaisesti vastuullisesti\\r\\n • Hoitaa työnantajavelvoitteensa vastuullisesti sekä työntekijöidensä että viranomaisten suuntaan\\r\\n • Huolehtii myös alihankkijoidensa vastuullisesta ja laadukkaasta toiminnasta\\r\\n\\r\\nKasvukykyinen:\\r\\n • Kehittää ja investoi alan uusiin toimintatapoihin ja menetelmiin \\r\\n • Kehittää pitkäjänteisesti yritystoimintaansa tukeutuen UPM Metsän strategiaan\\r\\n • Johtaa tehokkaasti ja ammattitaitoisesti yrityksensä ja oman verkostonsa toimintaa \\r\\n • Kykenee itseohjautuvasti tekemään kustannustehokkaita ja tarkoituksenmukaisia operatiivisia ratkaisuja\\r\\n • Osaa suunnitella ja hallita liiketoimintaansa numeroiden kautta\\r\\n\\r\\nMyyntiorientoitunut:\\r\\n • Hallitsee palvelujen myynnin ja ymmärtää kokonaispalvelun kasvavan merkityksen\\r\\n • Lähestyy ja palvelee asiakasta aktiivisesti\\r\\n • Myy metsänomistajille metsäpalveluita yhteistyössä UPM Metsän asiantuntijoiden kanssa\\r\\n • Luo ainutlaatuisen asiakaskokemuksen \\r\\n • Osallistuu ketjumarkkinoinnin kehittämiseen\\r\\n\\r\\nSitoutunut:\\r\\n • Sitoutuu toimimaan UPM Metsän franchisingliiketoimintamallin mukaisesti\\r\\n • Kilpailevaa metsäpalvelutoimintaa ei saa harjoittaa \\r\\nYrittäjä työskentelee itse yrityksessä
Alkavan franchiseyrittäjän koulutus: Perehdytys \\r\\n • UPM Metsään osana UPM:ää \\r\\n • liiketoimintamalliin \\r\\n • myynnin tukimateriaaliin \\r\\n • käytettäviin järjestelmiin\\r\\n • seuranta- ja palautteenantojärjestelmiin\\r\\n • ja ulkopuolisiin tukipalveluihin\\r\\n \\r\\nLisäksi palvelu- ja tuotevalmennus, verkostojohtamisen ja alihankinnan opastus
Franchiseyrittäjän jatkokoulutus: Säännöllistä laatu-, ympäristö-, vastuullisuus- ja turvallisuuskoulutusta
Franchisepaketti: UPM Metsä tarjoaa yrittäjälle\\r\\n • oikeuden hyödyntää UPM Metsä -liiketoimintamallia ja siihen liittyviä tunnuksia,\\r\\n • oman maantieteellisen toimialueen jossa yrittäjä vastaa metsänhoitotöiden myynnistä ja toteuttamisesta\\r\\n • työhuoneen UPM Metsän toimipisteverkoston toimistossa vuokraa vastaan, \\r\\n • sovittujen työpalveluiden toteuttamisen,\\r\\n • alkukoulutuksen ja säännöllistä laatu-, ympäristö- ja turvallisuuskoulutusta,\\r\\n • tukipalveluita liiketoiminnan harjoittamiseen,\\r\\n • jatkuvaa seurantaa, sekä teknistä ja taloudellista ohjausta,\\r\\n • ketjun yhteismarkkinoinnin markkinointimaksua vastaan,\\r\\n • UPM Metsän metsänuudistusmateriaalin hankintamahdollisuuden omaan myyntiin uudistamistöiden yhteydessä,\\r\\n • franchisingliiketoimintamallin jatkuvan kehittämisen.\\r\\n
Ajankohtainen franchiseyrittäjärekrytointitarve: Kyllä
Rekrytointitarpeen kuvaus: Yrittäjäpaikkoja on avoimena Oulu-Kainuu -linjan eteläpuolella
Franchiseantajan franchiseyrittäjärekrytointisivut: upmmetsa.fi/kasvuyrittaja
Franchiseyrittäjärekrytoinnin yhteyshenkilö: Elina Pitko
Franchiseyrittäjärekrytoinnin sähköpostiosoite: elina.pitko@upm.com
Franchiseyrittäjärekrytoinnin puhelinnumero: 0204 1 64740