Jäsenesittelyt

FRANCHISEANTAJAN YHTEYSTIEDOT
Franchiseantajayrityksen nimi: UPM-Kymmene Oyj
Katuosoite (käyntiosoite): Peltokatu 26 C 4
Postinumero ja postitoimipaikka: 33100, Tampere
Puhelinvaihteen numero: 0204 1 6121
Internetsivuston osoite: upmmetsa.fi
FRANCHISEANTAJAN TIEDOT
Suomen Franchising-Yhdistyksen jäsenyys: Varsinainen jäsen
Franchiseantajayrityksen perustamisvuosi: 1996
Franchisingin aloitusvuosi: 2018
FRANCHISEKETJUN TIEDOT
Franchiseketjun toiminnan kuvaus: UPM Metsä franchise-ketju tuottaa laadukkaita metsänhoitopalveluja metsänomistajille. Yrityksiltä edellytetään metsäpalvelujen tavoitteellista myyntiä UPM Metsän edustajana, sekä näiden palvelujen laadukasta toteuttamista. Lue lisää upmmetsa.fi/kasvuyrittaja
Franchiseketjun alkuperämaa: Suomi
Franchiseantajan omien yksiköiden määrä Suomessa: 1
Franchiseyrittäjien yksiköiden määrä Suomessa: 13
Franchiseyrittäjien määrä Suomessa: 8
Yksiköiden kokonaismäärä muissa maissa: -
TALOUSTIEDOT
Franchiseyrittäjän kokonaisinvestointitarve (ei sis. käyttöpääomaa) €: 30 000
Liittymismaksu €: 15 000
Yhteistyömaksu: 6 % liikevaihdosta
Markkinointi-/mainontamaksu: 1.5 % liikevaihdosta
Muut maksut €: -
Franchiseyrittäjäyksikön arvioitu liikevaihto 1. vuonna €: 1 000 000
YRITTÄJÄREKRYTOINTI
Alkuperäisen franchisesopimuksen kesto: 5 vuotta
Jatkosopimuksen kesto: 5 vuotta
Franchiseyrittäjän profiili: Yrittäjä osallistuu aktiivisesti yhteistyöhön UPM Metsän kanssa, pystyy vastaamaan muuttuviin resurssitarpeisiin sekä tilanteisiin ja osaa johtaa laajaa verkostoaan. Yrittäjä vastaa siitä, että toiminta on vastuullista, laadukasta ja tehokasta, sekä hänellä on halu lisätä metsäpalvelumyyntiä.
Alkavan franchiseyrittäjän koulutus: Perehdytys UPM Metsän franchise-liiketoimintamalliin ja toimintatapoihin, käytettäviin järjestelmiin, seuranta- ja palautteenantojärjestelmiin, ja ulkopuolisiin tukipalveluihin. Lisäksi UPM Metsä antaa palvelu- ja tuotevalmennusta, sekä tukea verkoston rakentamiseen ja johtamiseen.
Franchiseyrittäjän jatkokoulutus: Säännöllistä laatu-, ympäristö-, vastuullisuus- ja turvallisuuskoulutusta, sekä tarpeen mukaan mm. myyntivalmennusta.
Franchisepaketti: UPM Metsä antaa yrittäjälle oikeuden käyttää UPM Metsä -liiketoimintamallia ja siihen liittyviä tunnuksia, oman maantieteellisen toimialueen, jossa yrittäjä vastaa metsänhoitotöiden myynnistä ja toteuttamisesta, työhuoneen, koulutusta, tukipalveluita, ohjausta ja seurantaa, ketjun yhteismarkkinointia, sekä franchise-liiketoimintamallin jatkuvan kehittämisen.
Ajankohtainen franchiseyrittäjärekrytointitarve: Ei
Rekrytointitarpeen kuvaus: 
Franchiseantajan franchiseyrittäjärekrytointisivut: upmmetsa.fi/kasvuyrittaja
Franchiseyrittäjärekrytoinnin yhteyshenkilö: Elina Pitko
Franchiseyrittäjärekrytoinnin sähköpostiosoite: elina.pitko@upm.com
Franchiseyrittäjärekrytoinnin puhelinnumero: 0204 1 64740