Jäsenesittelyt

FRANCHISEANTAJAN YHTEYSTIEDOT
Franchiseantajayrityksen nimi: Kotona Asuen Seniorihoiva
Katuosoite (käyntiosoite): Valimotie 2
Postinumero ja postitoimipaikka: 00380, Helsinki
Puhelinvaihteen numero: 010 841 7400
Internetsivuston osoite: http://www.kotonaasuen.fi/
FRANCHISEANTAJAN TIEDOT
Suomen Franchising-Yhdistyksen jäsenyys: Varsinainen jäsen
Franchiseantajayrityksen perustamisvuosi: 2008
Franchisingin aloitusvuosi: 2013
FRANCHISEKETJUN TIEDOT
Franchiseketjun toiminnan kuvaus: Kotona Asuen Seniorihoiva on luotettu hoivan lähde senioreille. Yritys tarjoaa erilaisia kotihoidon tukipalveluita kuten kumppanuus- ja seuranpitopalveluita, kodinhoitoa, ruoanvalmistusta, lääkkeiden muistuttamista sekä asiointi- ja kuljetuspalvelua. Kotona Asuen Seniorihoivan HOIVANantajat kannustavat, avustavat ja piristävät senioreita päivittäisissä toimissaan tarkoituksena parantaa senioreiden elämänlaatua ja auttaa heitä säilyttämään oma itsenäisyytensä. Kaikki ketjun palvelut auttavat senioreita elämään omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään.
Franchiseketjun alkuperämaa: Suomi
Franchiseantajan omien yksiköiden määrä Suomessa: 3
Franchiseyrittäjien yksiköiden määrä Suomessa: 2
Franchiseyrittäjien määrä Suomessa: 3
Yksiköiden kokonaismäärä muissa maissa: 0
TALOUSTIEDOT
Franchiseyrittäjän kokonaisinvestointitarve (ei sis. käyttöpääomaa) €: 13.000
Liittymismaksu €: 7.500 + alv
Yhteistyömaksu: 8 % liikevaihdosta
Markkinointi-/mainontamaksu: 
Muut maksut €: -
Franchiseyrittäjäyksikön arvioitu liikevaihto 1. vuonna €: 50.000 - 100.000
Franchiseyrittäjäyksikön arvioitu liikevaihto 2. vuonna €: 200.000 - 350.000
Franchiseyrittäjäyksikön arvioitu liikevaihto 3. vuonna €: 350.000 - 550.000
YRITTÄJÄREKRYTOINTI
Alkuperäisen franchisesopimuksen kesto: 5 vuotta
Jatkosopimuksen kesto: 5 vuotta
Franchiseyrittäjän profiili: Ikäihmiset joutuvat usein jättämään kotinsa, koska eivät saa säännöllistä apua ja tukea arkeensa. Kotona Asuen Seniorihoiva palkkaa HOIVANantajia, jotka huolehtivat tällaisessa elämäntilanteessa olevien henkilöiden hyvinvoinnista. Hoivanantajat koulutetaan työhönsä perusteellisesti ja he toimivat tiiviissä yhteistyössä työnantajansa kanssa. Koska HOIVANantajan ja senioriasiakkaan välinen suhde on palvelumenestyksemme kulmakiviä, työ vaatii omistautuneisuutta sekä aitoa välittämistä.
Alkavan franchiseyrittäjän koulutus: Yhtiö tarjoaa noin kuukausi ennen varsinaista koulutusta esikoulutusjakson, jonka aikana valmistellaan yrityksen perustaminen ja toimiston avaaminen kyseisellä markkina-alueella. Varsinaisen alkukoulutuksen kesto on 1 viikko (tarvittaessa 2 viikkoa), joka tarjoaa koulutuksen toiminnan aloittamiseen.
Franchiseyrittäjän jatkokoulutus: Toiminnan käynnistyttyä yhtiö tarjoaa jatkokoulutuksen sekä jatkuvan tuen toiminnan harjoittamiselle ja kehittämiselle.
Franchisepaketti: Yrittäjä saa aloituspaketin, joka sisältää toimintakäsikirjan, toiminnanohjausjärjestelmän, koulutusaineiston ja markkinointimateriaalit. Aloituspaketti sisältää kaiken tarvittavan toiminnan käynnistämiseksi.
Ajankohtainen franchiseyrittäjärekrytointitarve: Kyllä
Rekrytointitarpeen kuvaus: Ainutlaatuinen mahdollisuus aloittaa toiminta kasvavan yhtiön ja menestyksekkään toimintakonseptin avulla.
Franchiseantajan franchiseyrittäjärekrytointisivut: http://www.kotonaasuen.fi/
Franchiseyrittäjärekrytoinnin yhteyshenkilö: Samuli Suominen
Franchiseyrittäjärekrytoinnin sähköpostiosoite: franchising@kotonaasuen.fi
Franchiseyrittäjärekrytoinnin puhelinnumero: 010 841 7402