Franchising jäsenyys

Suomen Franchising-Yhdistys ry, Varsinaiset jäsenet

Franchisingketju voi tulla yhdistyksen jäseneksi vain ehdokasjäsenyyden kautta. Varsinaiseksi jäseneksi yritys voi hakea oltuaan vähintään yhden vuoden ehdokasjäsen.

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka harjoittaa franchisingtoimintaa franchisingantajana ja jolla on suojatut tunnukset, testattu liikekonsepti ja vähintään viisi franchisingpohjaista toimipistettä. Yrityksen tulee olla harjoittanut franchisingtoimintaa vähintään kolmen vuoden ajan.

Yrityksen käyttämä yrittäjäsopimus tarkastetaan yhdistyksen hallituksen määrittämän oikeudellisen asiantuntijan toimesta siten, että se täyttää yhdistyksen Eettisten Sääntöjen minimivaatimukset.

Lisäksi yrityksen tulee olla vakavaraiseksi ja hyvämaineiseksi tunnettu sekä edistää yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista ja olla muutenkin sovelias yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi. Erityisistä syistä voidaan toimipisteiden lukumäärää ja toiminta-aikaa koskevista vaatimuksista poiketa.

Sekä varsinaiset jäsenet että ehdokasjäsenet sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassa olevia yhdistyksen Eettisiä Sääntöjä.

Vain SFY:n varsinaisilla jäsenillä on oikeus käyttää yhdistyksen logo ja teksti "Suomen Franchising-Yhdistys ry:n varsinainen jäsen" ilmoituksissaan ja painotuotteissaan.

Suomen Franchising-Yhdistys ry, Ehdokasjäsenet

Franchisingketju voi tulla yhdistyksen jäseneksi vain ehdokasjäsenyyden kautta.

Ehdokasjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka on aloittanut franchisingtoiminnan franchisingantajana tai on kiinnostunut jatkamaan harjoittamaansa liiketoimintaa franchisingantajana ja jolla on suojatut tunnukset, testattu liikekonsepti.

Yrityksen koeaika tässä kategoriassa on enintään viisi vuotta. Mikäli varsinaiselle jäsenelle asetetut kriteerit täyttyvät aikaisemmin, voi yritys hakea varsinaista jäsenyyttä oltuaan yhdistyksen ehdokasjäsen vähintään yhden vuoden.

Sekä varsinaiset jäsenet että ehdokasjäsenet sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassa olevia yhdistyksen Eettisiä Sääntöjä.

Päivitetty 11.07.2012